Back to top

聯繫

聯繫我們

迪威華亞洲

新界葵青葵涌梨木道79號亞洲貿易中心27樓17室

電話 (852) 2123 9525
電郵 info@de-lavalle.com

迪威華中國

廣東省深圳市八卦一路盛世鵬程花園2號裙樓118鋪

電話 (86) 130 669 43719
電郵 info@de-lavalle.com

迪威華中國倉庫

廣東省深圳市光明新區

電話 (86) 130 669 43719
電郵 info@de-lavalle.com